Anasayfa \ Özel Dosyalar \ Genel Dosyalar \ Kazandığınız Davaları Yayınlayalım

Kazandığınız Davaları Yayınlayalım

Sağlık memurunun il içi tayin talebinin reddine ilişkin işlemin iptaline dair Aydın İd. Mah. kararı
Sağlık memurunun il içi tayin talebinin reddine ilişkin işlemin iptaline dair Aydın İd. Mah. kararı
Öğretmen nöbetlerinin nasıl belirleneceğine dair Çorum İd. Mah. kararı
Öğretmen nöbetlerinin nasıl belirleneceğine dair Çorum İd. Mah. kararı
Fizyoterapistlerin mesleklerini serbest olarak icra edebileceklerine dair Kastamonu İd. Mah. Kararı
Fizyoterapistlerin mesleklerini serbest olarak icra edebileceklerine dair Kastamonu İd. Mah. Kararı
Personelin hizmetine ihtiyaç durulan yerde görevlendirilmesi gerektiğine dair Ankara 8. İd. Mah. kararı
Personelin hizmetine ihtiyaç durulan yerde görevlendirilmesi gerektiğine dair Ankara 8. İd. Mah. kararı
12'den fazla sınav ücretine ilişkin Aydın İd. Mah. kararı
12'den fazla sınav ücretine ilişkin Aydın İd. Mah. kararı
2002 yılında ilk defa öğretmenliğe atanan kişiye harcırah verilmesi gerektiğine dair Gaziantep İd. Mah. Kararı
2002 yılında ilk defa öğretmenliğe atanan kişiye harcırah verilmesi gerektiğine dair Gaziantep İd. Mah. Kararı
Eğitim durumu özrü halinde, nakil talebinin uygun görülmesi gerektiğine dair mahkeme kararları
Eğitim durumu özrü halinde, nakil talebinin uygun görülmesi gerektiğine dair mahkeme kararları
Anadolu lisesi kadrosunda olmayan öğretmenin bu lisede görevlendirilmeyeceğine dair İzmir 2. İd. Mahkemesi karar
Anadolu lisesi kadrosunda olmayan öğretmenin bu lisede görevlendirilmeyeceğine dair İzmir 2. İd. Mahkemesi karar
Belediyenin yaptığı görevlendirmenin iptaline dair Bursa 1. İd. Mah. kararı
Belediyenin yaptığı görevlendirmenin iptaline dair Bursa 1. İd. Mah. kararı
Şef kadrosundan alınarak memur kadrosuna yapılan naklen atama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığına dair Danıştay Kararı
Şef kadrosundan alınarak memur kadrosuna yapılan naklen atama işleminde hukuka uygunluk bulunmadığına dair Danıştay Kararı
Olumsuz sicilin iptaline dair Ankara 1. İd. Mah. kararı
Olumsuz sicilin iptaline dair Ankara 1. İd. Mah. kararı
Sağlık Bakanlığı'ndaki kadrolu memurun, 4/B'li eşin yanına atanması gerektiğine dair Kayseri 1. İd. Mah. kararı
Sağlık Bakanlığı'ndaki kadrolu memurun, 4/B'li eşin yanına atanması gerektiğine dair Kayseri 1. İd. Mah. kararı
Düşük sicil notunun iptaline dair Zonguldak İd. Mah. kararı
Düşük sicil notunun iptaline dair Zonguldak İd. Mah. kararı
KPSS ile yerleşme durumunda, muvafakat verilmesi gerektiğine dair Ankara 12. İd. Mah. kararı
KPSS ile yerleşme durumunda, muvafakat verilmesi gerektiğine dair Ankara 12. İd. Mah. kararı
Hakim ve savcıların sicillerini İdare mahkemeleri inceleyebilecek
Hakim ve savcıların sicillerini İdare mahkemeleri inceleyebilecek
03.10.2005 tarihinde göreve başlayan öğretmene, hazırlık ödeneği verilmesine dair Van İd. Mah. kararı
03.10.2005 tarihinde göreve başlayan öğretmene, hazırlık ödeneği verilmesine dair Van İd. Mah. kararı
Geçmişe yönelik harcırah kanunu sonrasında, dava masraflarının idarece ödeneceğine dair İst. 5. İd. Mah. kararı
Geçmişe yönelik harcırah kanunu sonrasında, dava masraflarının idarece ödeneceğine dair İst. 5. İd. Mah. kararı
Performans değerlendirme formunun objektif olması gerektiğine dair Aydın Bölge İd. Mah. kararı
Performans değerlendirme formunun objektif olması gerektiğine dair Aydın Bölge İd. Mah. kararı
Olumlu sicilin iptali içinde dava açılabileceğine dair Danıştay 2. dairesinin kararı
Olumlu sicilin iptali içinde dava açılabileceğine dair Danıştay 2. dairesinin kararı
Sınav komisyonu üyeliğine dair Danıştay 11. Dairesinin kararı
Sınav komisyonu üyeliğine dair Danıştay 11. Dairesinin kararı
Şua iznindeki memura döner sermayesinin verilmesi gerektiğine dair Malatya İd. Mah. kararı
Şua iznindeki memura döner sermayesinin verilmesi gerektiğine dair Malatya İd. Mah. kararı
Uyarma ve Kınama için yargı yoluna başvurulabileceğine dair Ankara 5. İd. Mah. ısrar kararı
Uyarma ve Kınama için yargı yoluna başvurulabileceğine dair Ankara 5. İd. Mah. ısrar kararı
2002 yılındaki harcırah verilmesi gerektiğine dair Eskişehir Bölge İd. Mah. kararı
2002 yılındaki harcırah verilmesi gerektiğine dair Eskişehir Bölge İd. Mah. kararı
2004 yılındaki harcırahın alınabileceğine dair Çorum İd. Mah. kararı
2004 yılındaki harcırahın alınabileceğine dair Çorum İd. Mah. kararı
Harcırahlara ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararı
Harcırahlara ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararı
Öğretmenin eş durumundan atanmasına dair İzmir 3. İd. Mah. kararı
Öğretmenin eş durumundan atanmasına dair İzmir 3. İd. Mah. kararı
2005 yılındaki harcırahın verilmesine dair Bursa İd. Mah. kararı
2005 yılındaki harcırahın verilmesine dair Bursa İd. Mah. kararı
Sendikal eyleme katılacak memura disiplin cezası verilemeyeceğine dair Edirne İdare Mah. kararı
Sendikal eyleme katılacak memura disiplin cezası verilemeyeceğine dair Edirne İdare Mah. kararı
SSK personeline nöbet ücretlerinin ödenmesine dair açılan davalarda, zamanaşımı itirazının reddine dair Ankara İd. Mah. kararı
SSK personeline nöbet ücretlerinin ödenmesine dair açılan davalarda, zamanaşımı itirazının reddine dair Ankara İd. Mah. kararı
Harcırahlara ilişkin Danıştay 5. Dairesinin olumsuz kararı
Harcırahlara ilişkin Danıştay 5. Dairesinin olumsuz kararı
Doçent unvanını alan Yard. Doçent'e, Doçentin ek göstergesinin uygulanması gerektiği hk. Danıştay kararı
Doçent unvanını alan Yard. Doçent'e, Doçentin ek göstergesinin uygulanması gerektiği hk. Danıştay kararı
Aralık 2004'te atanan öğretmene, hazırlık ödeneğinin ödenmesine dair Sivas İd. Mah. Kararı
Aralık 2004'te atanan öğretmene, hazırlık ödeneğinin ödenmesine dair Sivas İd. Mah. Kararı
Öğretim yılına hazırlık ödeneğine dair Gaziantep Bölge İd. mah.'sinin kararı
Öğretim yılına hazırlık ödeneğine dair Gaziantep Bölge İd. mah.'sinin kararı
2004 yılındaki naklen atama için harcırah verilmesi gerektiğine dair Tarbzon İd. Mah. kararı
2004 yılındaki naklen atama için harcırah verilmesi gerektiğine dair Tarbzon İd. Mah. kararı
Yazı İşleri müdür kadrosuna vekalet eden memura vekalet ücreti verilmesine dair Kastamonu İd. Mah. kararı
Yazı İşleri müdür kadrosuna vekalet eden memura vekalet ücreti verilmesine dair Kastamonu İd. Mah. kararı
Okul müdürlüğünün boşalması halinde müdür başyardımcısının vekalet edeceğine dair Danıştay kararı
Okul müdürlüğünün boşalması halinde müdür başyardımcısının vekalet edeceğine dair Danıştay kararı
İstek üzerine de yapılmış olsa, harcırah verilmesi gerektiğine dair Denizli İd. Mah. kararı
İstek üzerine de yapılmış olsa, harcırah verilmesi gerektiğine dair Denizli İd. Mah. kararı
Şube müdürlüğüne vekalet eden emniyet amirine vekalet ücreti ödenmesine dair Sivas İd. Mah. kararı
Şube müdürlüğüne vekalet eden emniyet amirine vekalet ücreti ödenmesine dair Sivas İd. Mah. kararı
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinin harcırahlara ilişkin olumsuz kararı
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinin harcırahlara ilişkin olumsuz kararı
Sendika eylemine katıldığından dolayı işe gelmeyen memura disiplin cezası verilmeyeceği hakkında Samsun İd. Mah. kararı
Sendika eylemine katıldığından dolayı işe gelmeyen memura disiplin cezası verilmeyeceği hakkında Samsun İd. Mah. kararı
4969 sayılı Kanun nedeniyle verilmeyen harcırahlara ilişkin Konya 2. İd. mah.'sinin olumlu kararı
4969 sayılı Kanun nedeniyle verilmeyen harcırahlara ilişkin Konya 2. İd. mah.'sinin olumlu kararı
2002 yılındaki ilk defa atama harcırahının bugün verilmesi gerektiğine dair Eskişehir İd. Mah. kararı
2002 yılındaki ilk defa atama harcırahının bugün verilmesi gerektiğine dair Eskişehir İd. Mah. kararı
Olumsuz olmasa da, sicil notunun düşük verilmesinin somut bilgi ve belgeye dayanması gerektiği hakkında karar
Olumsuz olmasa da, sicil notunun düşük verilmesinin somut bilgi ve belgeye dayanması gerektiği hakkında karar
Aydın Bölge İdare Mahkemesi de harcırahta olumlu karar verdi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi de harcırahta olumlu karar verdi
Eğitim kurumu müdür yardımcılığı atamasında, tercih kriterlerine ilişkin Elazığ İd. Mahk. kararı
Eğitim kurumu müdür yardımcılığı atamasında, tercih kriterlerine ilişkin Elazığ İd. Mahk. kararı
2002 yılındaki ilk atama harcırahının verilmesi gerektiğine dair Diyarbakır İdare Mahk. kararı
2002 yılındaki ilk atama harcırahının verilmesi gerektiğine dair Diyarbakır İdare Mahk. kararı
Malatya İdare mahkemesi, harcırahta olumsuz karar verdi
Malatya İdare mahkemesi, harcırahta olumsuz karar verdi
399'a tabi personelin ücretinde, eğitime göre farklılaştırma yapılamayacağına dair Danıştay kararı
399'a tabi personelin ücretinde, eğitime göre farklılaştırma yapılamayacağına dair Danıştay kararı
Askerlik şartı aranan, bu nedenle de yerleştirmesi iptal edilen işlemin iptaline dair karar
Askerlik şartı aranan, bu nedenle de yerleştirmesi iptal edilen işlemin iptaline dair karar
2003 yılındaki naklen atama harcırahının verilmesi gerektiğine dair Karar
2003 yılındaki naklen atama harcırahının verilmesi gerektiğine dair Karar