Anasayfa \ Özel Dosyalar \ Makaleler

Makaleler

Öğretmen yer değiştirme işlemlerinde, branşlar da değişti
Öğretmen yer değiştirme işlemlerinde, branşlar da değişti
Maliye çalışanları, Milli Eğitimin hazırladığı yanlış soruların kurbanı oldu
Maliye çalışanları, Milli Eğitimin hazırladığı yanlış soruların kurbanı oldu
Hemşireler, 3-4 saatlik dinlenmeyle çalıştırılıyor
Hemşireler, 3-4 saatlik dinlenmeyle çalıştırılıyor
Yeni pasaport Kanunu, memurların seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor
Yeni pasaport Kanunu, memurların seyahat özgürlüğünü kısıtlıyor
Lisansüstü eğitim yapanların imzaladığı taahhütname senetlerine ilişkin yeni bir yazı yayımlandı
Lisansüstü eğitim yapanların imzaladığı taahhütname senetlerine ilişkin yeni bir yazı yayımlandı
Kadro karşılığı sözleşmeli sorunu DİE'de yaşanıyor
Kadro karşılığı sözleşmeli sorunu DİE'de yaşanıyor
Müdür yardımcılığı seçme sınavı sorularının dağılımı mevzuata aykırıdır!
Müdür yardımcılığı seçme sınavı sorularının dağılımı mevzuata aykırıdır!
Kamuya sözleşmeli sağlık personel alımının sorunlu yanları...
Kamuya sözleşmeli sağlık personel alımının sorunlu yanları...
TAEK Başkanı, çalışanların sözleşmeli statüye geçirilme şartlarını yine değiştirdi
TAEK Başkanı, çalışanların sözleşmeli statüye geçirilme şartlarını yine değiştirdi
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çoktan kapatılması gerekiyor
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çoktan kapatılması gerekiyor
İTÜ'deki koruma ve güvenliklere, otoparkçılık yaptırılıyor
İTÜ'deki koruma ve güvenliklere, otoparkçılık yaptırılıyor
İç denetimi düzenleyen yönetmelik taslaklarına ilişkin genel bir değerlendirme
İç denetimi düzenleyen yönetmelik taslaklarına ilişkin genel bir değerlendirme
Transkripte gözüken bilgisayar dersleri sertifika yerine geçer mi?
Transkripte gözüken bilgisayar dersleri sertifika yerine geçer mi?
AB'nin hibe formlarından nasıl yararlanılır?
AB'nin hibe formlarından nasıl yararlanılır?
Maraş il milli eğitim müdürlüğü gizlilikte hala ısrarlı
Maraş il milli eğitim müdürlüğü gizlilikte hala ısrarlı
İstiklal marşının açık alanlarda okutulması saygınlığını azaltıyor
İstiklal marşının açık alanlarda okutulması saygınlığını azaltıyor
Yüksek İhtisas Hastanesinde vardiya işkencesi...
Yüksek İhtisas Hastanesinde vardiya işkencesi...
İç Denetçi adaylarının sertifikasını düzenleyen taslağa ilişkin öneriler
İç Denetçi adaylarının sertifikasını düzenleyen taslağa ilişkin öneriler
İç denetçilerin çalışma usullerini düzenleyen taslağa ilişkin öneriler
İç denetçilerin çalışma usullerini düzenleyen taslağa ilişkin öneriler
Torpil iddialarına İŞKUR zemin hazırlıyor
Torpil iddialarına İŞKUR zemin hazırlıyor
Hava kuvvetleri sözleşmeli personel alımında diploması olmayan kişi asil listeye girdi!
Hava kuvvetleri sözleşmeli personel alımında diploması olmayan kişi asil listeye girdi!
DİS puanı iyi olanlar dikkat açıkta kalabilirsiniz
DİS puanı iyi olanlar dikkat açıkta kalabilirsiniz
KPSS ek yerleştirmelerindeki taban puanı sınır kaldırılmalıdır
KPSS ek yerleştirmelerindeki taban puanı sınır kaldırılmalıdır
Bir eğitimcinin gözünden yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmeler
Bir eğitimcinin gözünden yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmeler
Maaşların hangi bankadan ödeneceği pazarlıkları şaibelerle dolu
Maaşların hangi bankadan ödeneceği pazarlıkları şaibelerle dolu
En düşük memur maaşının 860 milyon lira olması yönündeki ısrar sürdürmelidir
En düşük memur maaşının 860 milyon lira olması yönündeki ısrar sürdürmelidir
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 yıla bir kademeyi hala yanlış uyguluyor
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 yıla bir kademeyi hala yanlış uyguluyor
657'nin intibak maddesi böyle düzenlenmemeliydi!
657'nin intibak maddesi böyle düzenlenmemeliydi!
Neden sadece doğudaki öğretmenlerin problemleri gösteriliyor?
Neden sadece doğudaki öğretmenlerin problemleri gösteriliyor?
İcra müdürlüğü sınavında 90 puan 70 puana üstün gelemedi.
İcra müdürlüğü sınavında 90 puan 70 puana üstün gelemedi.
MEB, dillendirip ortada bıraktığı Doğu'daki öğretmenlere sahip çıkmalıdır
MEB, dillendirip ortada bıraktığı Doğu'daki öğretmenlere sahip çıkmalıdır
Araştırma görevlisinin 33/a'dan 50/d'ye atanması hukuksuz bir işlemdir.
Araştırma görevlisinin 33/a'dan 50/d'ye atanması hukuksuz bir işlemdir.
Özür grubu tayinleri ve Sayın Milli Eğitim Bakanı'ndan beklenen adım
Özür grubu tayinleri ve Sayın Milli Eğitim Bakanı'ndan beklenen adım
Gelirler Kontrolörleri Derneğinden zorunlu açıklama
Gelirler Kontrolörleri Derneğinden zorunlu açıklama
Hukukun Üstünlüğü tesis edilememiş ise adalet sağlanabilir mi? Hayır!
Hukukun Üstünlüğü tesis edilememiş ise adalet sağlanabilir mi? Hayır!
Şu soruların cevaplarını bilen varsa lütfen bir cevaplasın...
Şu soruların cevaplarını bilen varsa lütfen bir cevaplasın...
Görevde yükselme eğitimi ve değişen mevzuat üzerine bir değerlendirme...
Görevde yükselme eğitimi ve değişen mevzuat üzerine bir değerlendirme...
Dokuz Eylül'de 33/a maddesine göre çalışan araştırma görevlileri 50/d kadrosuna atanıyor
Dokuz Eylül'de 33/a maddesine göre çalışan araştırma görevlileri 50/d kadrosuna atanıyor
İdari işlem tebliğ edilmemiş ise hukuksal sonuç doğurmaz, zamanaşımı nedeniyle açılan dava reddilemez
İdari işlem tebliğ edilmemiş ise hukuksal sonuç doğurmaz, zamanaşımı nedeniyle açılan dava reddilemez
65 yaş aylığı alan anne ve baba, memur çocuk üzerinden sağlık yardımı alabilmelidir
65 yaş aylığı alan anne ve baba, memur çocuk üzerinden sağlık yardımı alabilmelidir
İlköğretimde okuyan öğrenciler, müdürlerin özel işlerinde kullanılmamalı...
İlköğretimde okuyan öğrenciler, müdürlerin özel işlerinde kullanılmamalı...
Polis'ten vekiline mektup...
Polis'ten vekiline mektup...
Milli Eğitim Bakanlığının, isteyen tüm öğretmenlere sicil raporlarını vermesi zorunludur.
Milli Eğitim Bakanlığının, isteyen tüm öğretmenlere sicil raporlarını vermesi zorunludur.
Sağlık Bakanlığı, denetçi eğitimi almayan Çevre Sağlık Teknisyenlerini de Tarım Bakanlığına göndermelidir
Sağlık Bakanlığı, denetçi eğitimi almayan Çevre Sağlık Teknisyenlerini de Tarım Bakanlığına göndermelidir
Sağlık Bakanlığında sadece memur eşlere nakil hakkı tanınması davalık oldu
Sağlık Bakanlığında sadece memur eşlere nakil hakkı tanınması davalık oldu
Emniyet adına okuyan öğrencilere imzalattırılan taahhüt senetlerinin geçerliliği bulunmamaktadır
Emniyet adına okuyan öğrencilere imzalattırılan taahhüt senetlerinin geçerliliği bulunmamaktadır
Sağlık Bakanlığı, doktora yapan diş hekimi öğretim üyelerini neden uzman kabul etmiyor?
Sağlık Bakanlığı, doktora yapan diş hekimi öğretim üyelerini neden uzman kabul etmiyor?
Hazine Müsteşarlığı, daha ilk başvuruda sağlık raporu istemek zorunda mı?
Hazine Müsteşarlığı, daha ilk başvuruda sağlık raporu istemek zorunda mı?
MEB, merkez teşkilatındaki görevlendirmelerde Ankara dışındaki illeri de dikkate alsın
MEB, merkez teşkilatındaki görevlendirmelerde Ankara dışındaki illeri de dikkate alsın
Ortak sorunun çözümü için sendikalar uzlaşmalı
Ortak sorunun çözümü için sendikalar uzlaşmalı