1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ 2006 \ Denge Tazminatı

Denge Tazminatı

 
11 Nisan 2008 10:50
Çelik, mesleki öğretimdeki öğretmenler için denge tazminatı istedi
 
 
02 Nisan 2008 19:30
İl MEM'lerde görevlendirme ile çalışan öğretmenler denge tazminatı alamayacak
 
 
11:42
04 Mart 2008
SHÇEK ve Adalet Bakanlığındaki Bir Kısım Personel Neden Denge Tazminatı Alamıyor?Geçtiğimiz yıllarda, düşük ücretler kamu kurumlarını hep farklı arayışlara sokmuş ve olmayacak mevzuat düzenlemeleri yürürlüğe konulmuştur. Bunlardan birisi de, derse girmemelerine rağmen bir kısım personele ek ders ücreti verilmesidir. Ücret azlığından kaynanlanan ve personel memnuniyetini sağlamak amacıyla başvurulan bu yöntem şuan denge tazminatı alınamamasına neden olmaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
10:28
22 Ocak 2008
Bir Önceki Yıl Alınan Döner Sermaye ve Denge Tazminatı SorunuDöner sermaye ve ek ödeme alan kamu personeline denge tazminatı ödenmemektedir. Ancak, 5473 sayılı Denge Tazminatı Kanununa göre 10 grup personele, bir önceki yıl aldığı ek ödemeler toplamı denge tazminatı tutarından az ise, bu personele denge tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Uygulama farklılıkları nedeniyle, döner sermaye alan kurumda ilk defa işe başlayan kamu personeline ilişkin açıklamalar için başlığa tıklayınız.
 
 
16:28
07 Ocak 2008
Başbakanlık ve bağlı kuruluş personeline 20 YTL'lik zamDenge tazminatı düzenlemesi yapılırken, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar kapsam dışında tutuldu. Bu kapsam dışında tutulmanın nedeni bu personelin aldığı fazla çalışma idi. 18 Eylül 2006'da yaptığımız açıklamada Maliye Bakanlığı tarafından yazımı yapılan kanuni metnin bu bağlamda adaletsiz olduğunu belirtmiştik ve bu kurum personelinin de denge tazminatı alan kurumlar listesine eklenmesi gerektiğini belirtmiştik. Ancak, Maliye Bakanlığı farklı bir düzenleme yaptı. devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
09 Temmuz 2007 00:03
5 kurumda çalışan sözleşmeli personele de denge tazminatı verilecek
 
 
09:10
15 Kasım 2006
Denge tazminatı, 2007'den itibaren 85 YTL olacakDenge tazminatının, 2007 yılından itibaren ödenip ödenmeyeceği, eğer ödenecekse miktarın ne kadar olacağı yönünde sitemize sorular ulaşmaktadır. Konuya ilişkin düzenleme 5473 sayılı Kanun ile yapılmış olup, düzenleme, 375 sayılı KHK'ya eklenmiştir. Buna göre, 1/7/2006 tarihinden itibaren, 1850 rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda denge tazminatı ödenmekte olup, bu ödeme 2007 yılında da devam edecektir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
15:03
25 Eylül 2006
Sözleşmeli Öğretmenler 40+80'i Alabilir mi?Denge tazminatı 21.03.2006 tarih ve 5473 sayılı Kanun ile hayatımıza girmiş olmasına rağmen, uygulamadaki sorunlar hala devam etmektedir. Bu konuda uygulama farklılığının yaşandığı meslek gruplarından biri de sözleşmeli öğretmenlerdir. 4/C'ye tabi olarak çalışanların 4/B'ye geçirilme süreci 24 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede hukuki alt yapıya kavuştuğu için ortaya çıktığını tahmin ettiğimiz bu soruna ilişkin dosyamız için başlığa tıklayınız.
 
 
00:01
18 Eylül 2006
Tüm Başbakanlık ve Bağlı Kuruluş Personeli 40+80 Mağduru40+80'e ilişkin düzenleme yapılırken Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarındaki personel kapsam dışında tutulmuştur. Bunun nedeni, Başbakanlık personelinin fazla çalışmasının, Maliye Bakanlığı tarafından, seyyanen bir ödeme olarak algılanmasıdır. Bu hususun yanlış olduğu, toplu görüşmelerde, hükümet temsilcilerince de (Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı ve DİE Başkanı) ifade edilmiş olup, bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekmektedir.
 
 
08:07
17 Ağustos 2006
Denge Tazminatına İlişkin Adalet Bakanlığı AçıklamasıAdalet Bakanlığı denge tazminatına ilişkin iki açıklamada bulundu. İlk bölüm adli personele ilişkin olup bu bölümde, yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme yapılan personele verilen miktarın denge tazminatı miktarına ulaşması halinde bu personele denge tazminatı verilmesine başlanması, ikinci bölümde ise hakim ve savcılara adaylarına denge tazminatı verilmemesi gerektiği belirtilmiştir.
 
 
04 Temmuz 2006 09:16
Sözleşmeli Personele ek ödeme yapılmasına ilişkin BKK
 
 
11:32
10 Mayıs 2006
Maliye, Bürokrasiyi Alt Üst EttiMaliye Bakanlığınca hazıranan ve Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan 2006/10344 sayılı zam ve tazminatlara ilişkin kararname tüm kamu kurumlarında ciddi bir ısıntı yarattı. Düzenleme ile şube müdürü, Daire Başkanı, İl Müdürü gibi hiyerarşik olarak üst makamlarda çalışanlar, kendilerine bağlı olarak çalışan ve sicil ve disiplin amiri olunan personelinden düşük maaş almaya başladı. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
13:34
05 Mayıs 2006
Veterinerlere Müjdeli Haberİlk olarak hiç gündemde değilken veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerinin maaşlarının Kanuna ihtiyaç ılmaksızın Bakanlar Kurulu Kararı ile arttırılabileceğini 27 Mart tarihinde haberleştirmiştik. Bu haberimiz sonrasında Tarım Bakanlığı ilk girişimi yaptı, Maliye Bakanlığını ikna etti. Bu gelişmeler olurken veterinerler gündem oluşturmak amacıyla ilk kez eylemlerini yaptı. Ve 5 Mayıs 2006'ya girdiğimiz bugünde Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin maaaşını arttıran Bakanlar Kurulu yayınladı.
 
 
12:47
05 Mayıs 2006
Diyanet Personelinin Maaşı 100 YTL Daha Arttı40+40'a zammına ek olarak özel hizmet tazminatı oranları arttırılarak maaşlarında iyileştirme sağlanan hizmet gruplarından birisi Din Hizmetleri Sınıfı ve Diyanette çalışan Genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardır. 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun sonrasında beklenen Bakanlar Kurulu Kararı 05/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre söz konusu personelin maaşları 100 YTL tutarında arttırılmıştır. Bu artış, 15.04.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
12:25
05 Mayıs 2006
Polislerin Maaşı 100 YTL, Bekçilerin ise 80 YTL Daha Arttı40+40'a zammına ek olarak özel hizmet tazminatı oranları arttırılarak maaşlarında iyileştirme sağlanan hizmet gruplarından birisi Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardır. 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun sonrasında beklenen Bakanlar Kurulu Kararı 05/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfında çalışan personelin maaşları 100 YTL tutarında arttırılmıştır. Bu artış, 15.04.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
11:54
05 Mayıs 2006
Hangi Teknik Personelin, Ne Kadar Maaşı Arttı?Hatırlanacağı üzere 40+40'a ek olarak bazı hizmet sınıflarına ek ödeme getiren Kanun 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak bu kararnamede yer alan ek ödemelerin bir anlam ifade edebilmesi için Bakanlar Kurulunun karar alması gerekiyordu. zam ve tazminatları düzenleyen bu karar 05/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe girmiştir. 15/04/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teknik personelin maaşının ne kadar arttığını görmek için başlığa tıklayın.
 
 
00:36
16 Nisan 2006
Maliye Bakanlığının Ek Ödeme Genelgesinin AçıklamasıMaliye Bakanlığınca 13.04.2006 tarih ve 6056 sayılı yazı ile 40+40 dahil olmak üzere memura ek ödeme getiren 5473 sayılı Kanuna ilişkin olarak bir genelge yayımlanmıştır. Bu genelge, daha önce sitemizde "Denge Tazminatı" özel kategorisi yapılan açıklamların tekrarı mahiyetindedir. Açıklamaları takip edemeyenler için ek bir açıklama daha yayımlıyoruz. detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
19:00
15 Nisan 2006
Ek Ödeme ve Diğer Düzenlemelere İlişkin GenelgeMemura ek ödeme getiren 5473 sayılı Kanunla memurlar ile kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı bir Genelge yayınlamıştır. Ayrıntılar için tıklayınız...
 
 
15:14
31 Mart 2006
40+40 Zammını Kim Alamayacak?40+40 zammını içeren 5473 sayılı Kanunun 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanundaki hükme göre, düzenlemeden yararlanacak personele 15 Nisan 2006 tarihi itibariyle 180 YTL (160+20 YTL) ödenecektir. Ancak, çok çeşitli statülerde kamu personeli çalışmakta olup, kimlerin bu zammı almayacağına ilişkin hazırladığımız dosyayı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
00:13
31 Mart 2006
23 Maddede Memura Ek ZamMemura ek zam tasarısı dün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylarak, bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun; yürürlük ve yürütme maddaleri dahil 13 maddeden oluşmaktadır. Kanuna ilişkin medyada yer alan bazı bilgiler yanıltıcı olup, bugüne kadar yayımadığımız haberler çerçevesinde, Kanunu 23 maddede sizler için özetledik. Ayrıntılar için başlığa tıklayınız.
 
 
00:02
31 Mart 2006
Memura Zam'da, Hangi Madde Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?40+40'ın, 5 YTL'lik ek ders zammının, bazı meslek gruplarına 100 YTL'lik zammın da yer aldığı memura zam getiren Kanun Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylandı. Ancak, 40+40 zammı 1/1/2006 tarihinden, 5 YTL'ye çıkarılan ek ders ücretlerine ilişkin düzenleme ise 15/04/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, diğer zamların bir kısmı için ayrıca Bakanlar Kurulu Kararının çıkmasını beklemek gerekmektedir. Detay için başlığa tıklayınız.
 
 
16:46
25 Mart 2006
'Memura Zam Kanununun' Öğretmenleri İlgilendiren BölümüMemura zam tasarısı 21.03.2006 tarihli Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek, onay için Cumhurbaşlkanlığı makamına gönderilmiştir. Öğretmen ziyaretçilerimizden gelen sorular üzerine kanunda öğretmenlerle ilgili maddeleri ayrı bir dosya haline getirdik. 10 başlık altında incelediğimiz bu dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
22 Mart 2006 23:19
Sendika üyelerine 5 YTL'lik ödeme verilecek
 
 
11:59
22 Mart 2006
İşte Meclisin Kabul Ettiği Kanunun Tam Metni40+40 zammına ek olarak bazı meslek gruplarının mali haklarını iyileştiren 'memura ek zam tasarısı' dün Meclis genel Kurulunda kabul edildi. 9, 15, 16 ve 21 mart olmak üzere, Meclis Genel Kurulunda dört gün süren görüşmelerde, 13 maddelik tasarıda 7 madde değişikliğe uğradı. memurlar.net olarak onay için Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderilen tasarının, değişiklik önergeleri ile birlikte yapılan değişiklikleri de kapasayan, son halini yayımlıyoruz.
 
 
08:06
22 Mart 2006
Memura Ek Zamda Son Dönemeç: Köşk40+40'a ek olarak çeşitli meslek gruplarına ek zam getiren 13 maddelik yasa tasarısı dün Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Dünkü görüşmelerde üç maddede değişiklik yapıldı. Yasa tasarısı; bugün Cumhurbaşkanlığı Makamına sevk edilecek olup, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yasayı onaylamasının ardından da, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Dünkü görüşmelere ilişkin detaylar için tıklayınız.
 
 
21 Mart 2006 23:20
'Memura ek ödeme' yasalaştı
 
 
21 Mart 2006 22:13
İnfaz koruma memurlarına fiili hizmet zammı verilecek
 
 
21 Mart 2006 22:09
Memura ek ödemede 10 ve 11. maddeler geçti.
 
 
21 Mart 2006 20:45
Memura ek ödemede 9. madde geçti. Emekli polisler 100 YTL alacak
 
 
21 Mart 2006 18:31
Memura ek ödeme tasarısında 8. madde geçti
 
 
17 Mart 2006 10:28
Öğretmenlerin ders saatlerinde ve ücretlerinde yapılan değişiklik dün kabul edildi
 
 
06:01
17 Mart 2006
Memura Ek Zam Haftaya KaldıMeclis, geçen hafta başladığı ve dün üçüncüsü yapılan 'memura ek zam tasarısı' görüşmelerini yine tamamlayamadı. 16 Mart 2006 tarihli Meclis birleşiminde 13 maddelik tasarının 7'nci maddesine gelinebildi. 40+40'a ek olarak, polislere, diyanet personeline, 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu teknik personele ek zam getiren maddeler ile lisans üstü öğrenimi tamamlayan öğretmenlere verilen zamlı ek ders ücretlerinin kaldırılmasını öngören madde, dünkü görüşmelerde kabul edildi. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
16 Mart 2006 21:09
Memura ek zam tasarısı görüşmeleri yine tamamlanamadı
 
 
16 Mart 2006 20:51
Askeri kurumlardaki sivil memurlara 40 YTL ödenmesini öngören madde Meclis'ten geçti
 
 
16 Mart 2006 18:43
Ek ders ücreti akademisyenlere yansımayacak
 
 
16 Mart 2006 18:38
Bakan Şahin'in, 'ek ders ücreti gafı' düzeltilemedi
 
 
16 Mart 2006 18:04
Çalışmayan eş için alınan 53 YTL'lik ücret 64 YTL'ye çıkacak.
 
 
16 Mart 2006 17:57
Polislere 140 YTL'lik zam aynen geçti
 
 
16 Mart 2006 17:54
Diyanetteki imam ve memurlara ek zam aynen geçti
 
 
16 Mart 2006 17:18
Personel reform tasarısına ilişkin 53 kurum görüş bildirdi
 
 
16 Mart 2006 16:53
Uzmanlar, memura ek zam tasarısından çıkarıldı
 
 
16 Mart 2006 16:46
Teknik hizmet sınıfındaki 4 yıllık okul mezunlarına ek ödeme geçti
 
 
16 Mart 2006 16:33
Yüksek lisans ve doktora yapanlar ek derslerini zamlı alamayacak
 
 
16 Mart 2006 06:40
Memura Ek Zam Bugüne Kaldı
Meclis Genel Kurulu, geçen haftadan bu yana 'memura ek zam getiren tasarıyı' görüşmeye çalışmaktadır. Geçen hafta ilk iki maddesi görüşülen tasarının üçüncü maddesinin görüşülmesine dün başlandı. Görüşmelere 17:00 civarlarında başlandı. Dört kez beşer dakika olarak belirlenen ama bir kısmı 20 dakikayı bulan görüşmelerde, son olarak saat 19:30'da karar yeter sayısı için çoğunluk arandı. Ancak Mecliste yeterli milletvekili bulunmayınca görüşmeler tamamlanamadı. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
15 Mart 2006 17:37
Unakıtan: Maddeyi düzeltip, tüm mühendislere zam vereceğiz
 
 
00:15
10 Mart 2006
Memura Ek Zam'da İki Madde Kabul Edildi13 maddeli memura ek zam paketinin 2 maddesi, dün Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Diğer maddelerin görüşülmesine 14 Mart 2006 tarihinde devam edilecek. Kabul edilen ilk madde ek ödeme almayan Devlet memurlarına ilk altı ay boyunca 40 YTL, Temmuz ayından itibaren ise 80 YTL ödenmesini öngörmektedir. Dünkü görüşmelerin diğer ayrıntıları için başlığa tıklayınız.
 
 
00:04
10 Mart 2006
Haberlerimiz Dün Meclis Gündemindeydi40+40 zammı ile birlikte bir çok meslek grubuna ek zam öngören 13 maddeli kanun tasarısı dün meclis Genel Kurulunda görüşüldü. Yapılan görüşmelerde tasarının ilk iki maddesi kabul edildi. Tasarının geri kalan maddeleri 14 Mart 2006 tarihli Meclis birleşiminde görüşülmeye devam edilecek. Dünkü görüşmelerde, öğretmenlerin ek derslerine ilişkin olarak tasarıda yer alan olumsuz maddeler başta CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmak üzere sayın Vekillerimiz tarafından gündeme getirildi. Detay için başlığa tıklayın.
 
 
09 Mart 2006 21:07
Memura ek ödeme getiren tasarının ikinci maddesi kabul edildi
 
 
09 Mart 2006 19:55
4/C'li personelin mali hakları Meclis gündeminde
 
 
09 Mart 2006 18:43
Zamlı ek derslerin kesilmesi Genel Kurul'da gündeme geldi
 
SON HABERLER
13:31 - Dolandırıcılıktan 30 yıl hapis cezası bulunan firari Konya'da yakalandı13:25 - Türkiye, Letonya'nın 'soykırım' olarak nitelendiren kararını şiddetle kınadı13:24 - Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı13:18 - 6 yaşında suça başlayan çocuk, 13 yaşında 140 suç kaydı mevcut13:11 - Emniyet, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da Özer'i arıyor13:07 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:07 - Çocuklar çektikleri videoyla belediye başkanından halı sahalarını yenileme sözü aldı13:03 - Gaybubet'teki FETÖ'cülere maaş dağıtıyordu, çıplak ayakla kaçarken yakalandı12:59 - Emekliliğini isteyen Emniyet Müdürü FETÖ ile mücadelede kritik roller üstlenmiş12:56 - Prof. Ceyhan: Aşı olmakta kararsız kalanlara eğitim verilsin12:53 - Sancaktepe'de 'tapu dolandırıcılığı' operasyonunda 5 kişi yakalandı12:49 - Çeyrek altın 776 TL'ye yükseldi
12:43 - PTT 'evde sosyal yardım ödemesi' kapsamındaki ücretleri adreslere teslim ediyor12:37 - Defineciler ormanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı12:28 - Akşener paylaştı: İttifaka yeni partiler mi katılıyor?12:23 - İTÜ Genel Sekreteri, korona nedeniyle hayatını kaybetti12:16 - Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
12:11 - Gün ortasında döviz düşüşte
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam