Anasayfa \ Özel Dosyalar \ Makaleler

Makaleler

Adalet parayla olmaz, Adalet erdemle olur
Adalet parayla olmaz, Adalet erdemle olur
Yürütmeyi durdurma kararı alıp da mahkeme kararı uygulanmayan memurlar ne yapmalıdır?
Yürütmeyi durdurma kararı alıp da mahkeme kararı uygulanmayan memurlar ne yapmalıdır?
Gelir İdaresi tasarısı Maliye Bakanlığındaki gruplardan, kime ne getiriyor?
Gelir İdaresi tasarısı Maliye Bakanlığındaki gruplardan, kime ne getiriyor?
Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzman ve Yardımcılarının yeni tasarıya ilişkin görüşleri
Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzman ve Yardımcılarının yeni tasarıya ilişkin görüşleri
Gelir İdaresi Yasa Tasarısı çok başlılığı koruyor
Gelir İdaresi Yasa Tasarısı çok başlılığı koruyor
Vergi denetmenleri, yeni tasarının Maliye'deki kast sistemini belirginleştireceğini belirttiler
Vergi denetmenleri, yeni tasarının Maliye'deki kast sistemini belirginleştireceğini belirttiler
Gelecek korkusu yaşayan araştırma görevlilerinin durumları düzeltilmelidir
Gelecek korkusu yaşayan araştırma görevlilerinin durumları düzeltilmelidir
Öğretmenlere ek derslerin alanlar itibariyle mi %25 fazla ödeneceği konusunda il'den ile değişiklikler bulunmaktadır
Öğretmenlere ek derslerin alanlar itibariyle mi %25 fazla ödeneceği konusunda il'den ile değişiklikler bulunmaktadır
Bem-Bir-Sen, işgüçlüğü zammı kesilen bilgisayar kullanıcısı memurlar için dava açtı
Bem-Bir-Sen, işgüçlüğü zammı kesilen bilgisayar kullanıcısı memurlar için dava açtı
İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in istihdam fazlası personele ilişkin soru önergesi metni
İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in istihdam fazlası personele ilişkin soru önergesi metni
MEB'den bir yer değiştirme hatası daha: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni İ.H.L. Meslek Dersleri öğretmeni olarak atandı
MEB'den bir yer değiştirme hatası daha: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni İ.H.L. Meslek Dersleri öğretmeni olarak atandı
Ankara ve İstanbul'da sağlık raporu alma sürecine ilişkin bilgiler
Ankara ve İstanbul'da sağlık raporu alma sürecine ilişkin bilgiler
Güvenlik soruşturması üç ayrı kurum tarafından yapılıyor
Güvenlik soruşturması üç ayrı kurum tarafından yapılıyor
Araştırma görevlilerinin özlük haklarına ilişkin olarak "Ege Üniversitesi Araş. Gör. Platformu"nun yayımladığı bildirge
Araştırma görevlilerinin özlük haklarına ilişkin olarak "Ege Üniversitesi Araş. Gör. Platformu"nun yayımladığı bildirge
Bakanlıklarımız, memurları için kariyer planlaması yapmalıdır
Bakanlıklarımız, memurları için kariyer planlaması yapmalıdır
Cezaevi Katipliği ile Zabıt Katipliği arasında bir meslek benzerliği bulunmamaktadır
Cezaevi Katipliği ile Zabıt Katipliği arasında bir meslek benzerliği bulunmamaktadır
Milli Eğitim Bakanlığının yer değiştirme kılavuzundaki hatasından dolayı bu yıl yer değiştiremedim
Milli Eğitim Bakanlığının yer değiştirme kılavuzundaki hatasından dolayı bu yıl yer değiştiremedim
Cezaevi katipleri olarak aynı sınavla işe girdiğimiz zabıt katipleriyle aramızdaki tazminat farklarının giderilmesini istiyoruz
Cezaevi katipleri olarak aynı sınavla işe girdiğimiz zabıt katipleriyle aramızdaki tazminat farklarının giderilmesini istiyoruz
Türkiye'de bilim ideolojinin arkasına gömülmeye devam etmektedir
Türkiye'de bilim ideolojinin arkasına gömülmeye devam etmektedir
Doçentlik'e başvuru için YÖK taslağında yer alan dört yıllık çalışma şartı kaldırılmalıdır.
Doçentlik'e başvuru için YÖK taslağında yer alan dört yıllık çalışma şartı kaldırılmalıdır.
Forumdan: 50/d'ye göre çalışan Araş. Görevlileri diğer kamu kurumlarına nakil olabilir mi?
Forumdan: 50/d'ye göre çalışan Araş. Görevlileri diğer kamu kurumlarına nakil olabilir mi?
Üst kurullarda sadece maaşlar değil sosyal haklarda sınırlandırılmalıdır
Üst kurullarda sadece maaşlar değil sosyal haklarda sınırlandırılmalıdır
Üst kurullarda sorun yüksek maaş değil, çalışan personelin ne kadar nitelikli olduğudur
Üst kurullarda sorun yüksek maaş değil, çalışan personelin ne kadar nitelikli olduğudur
İnfaz ve Koruma memurlarına yapılan iyileştirme cezaevi katiplerine de yapılmalıdır
İnfaz ve Koruma memurlarına yapılan iyileştirme cezaevi katiplerine de yapılmalıdır
Ziraat Bankası 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Kanuna rağmen hala bilgi vermemekte ısrar ediyor
Ziraat Bankası 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Kanuna rağmen hala bilgi vermemekte ısrar ediyor
Devlet Memuru ve Stres hususunda bir makale
Devlet Memuru ve Stres hususunda bir makale
Stratejik yönetim, dünyayı anlamak ve arzu edilen istek ve beklentiler doğrultusunda değiştirmeyi içerir
Stratejik yönetim, dünyayı anlamak ve arzu edilen istek ve beklentiler doğrultusunda değiştirmeyi içerir
Üniversitelerimizde verimliliğin artırılmasının yolları aranmalıdır.
Üniversitelerimizde verimliliğin artırılmasının yolları aranmalıdır.
Üniversite öğretim elemanlarına için performans değerlendirme model önerisi
Üniversite öğretim elemanlarına için performans değerlendirme model önerisi
Öğretmenlere yapılan iyileştirme araştırma görevlilerine de yapılmalıdır
Öğretmenlere yapılan iyileştirme araştırma görevlilerine de yapılmalıdır
Akademik yükselmelerde yapılacak düzenlemelerde Doktora esas alınmalıdır
Akademik yükselmelerde yapılacak düzenlemelerde Doktora esas alınmalıdır
Merkezi Doçentlik Sınavları Kaldırılmalıdır
Merkezi Doçentlik Sınavları Kaldırılmalıdır
Memur sendikacılığındaki örgütlenme kurum bazlı değil, sınıfsal bazlı olmalıdır
Memur sendikacılığındaki örgütlenme kurum bazlı değil, sınıfsal bazlı olmalıdır
İdare başvurma ve dava açma zamanaşımının geçirilmesine dair Danıştay Kararı
İdare başvurma ve dava açma zamanaşımının geçirilmesine dair Danıştay Kararı
Üniversitelerimizdeki Yardımcı Doçentlerin özlük sorunları Giderilmelidir.
Üniversitelerimizdeki Yardımcı Doçentlerin özlük sorunları Giderilmelidir.
Kamu kurumlarındaki öz evlat-üvey evlat ayrımına ilişkin bir değerlendirme
Kamu kurumlarındaki öz evlat-üvey evlat ayrımına ilişkin bir değerlendirme
Araştırma görevlileri TUS benzeri merkezi bir sınavla alınmalıdır
Araştırma görevlileri TUS benzeri merkezi bir sınavla alınmalıdır
Akademik yükselmelerde uygulanan zorunlu yabancı dil sınavları kaldırılmalıdır.
Akademik yükselmelerde uygulanan zorunlu yabancı dil sınavları kaldırılmalıdır.
Özelleştirme kapsamına alınan ve sözleşme imzalayan personelin pasaport alabileceğine ilişkin Danıştay Kararı
Özelleştirme kapsamına alınan ve sözleşme imzalayan personelin pasaport alabileceğine ilişkin Danıştay Kararı
Rektörlük seçimleri tam demokratik olmalıdır.
Rektörlük seçimleri tam demokratik olmalıdır.
'Nesnel ölçütler dikkate alınmadan' İFP olarak belirlenen kişi ile Danıştay 5. Daire Kararı
'Nesnel ölçütler dikkate alınmadan' İFP olarak belirlenen kişi ile Danıştay 5. Daire Kararı
Yükseköğretim kanununda yapılacak düzenlemelerde, yetkilerin şahıslardan daha çok kurullara verilmesi prensibi esas alınmalıdır.
Yükseköğretim kanununda yapılacak düzenlemelerde, yetkilerin şahıslardan daha çok kurullara verilmesi prensibi esas alınmalıdır.
Ülkemiz kamu bürokrasisi, toplam kalite yönetimi kavramını kendine benzetmiş, içini boşaltmıştır.
Ülkemiz kamu bürokrasisi, toplam kalite yönetimi kavramını kendine benzetmiş, içini boşaltmıştır.
Dava konusu işlemle ilgili birbirine aykırı kesinleşmiş Mahkeme Kararlarının bulunması halinde yargılanmanın yenilenmesine ilişkin Danıştay Kararı
Dava konusu işlemle ilgili birbirine aykırı kesinleşmiş Mahkeme Kararlarının bulunması halinde yargılanmanın yenilenmesine ilişkin Danıştay Kararı
Tesis edilen yeni işleme karşı açılan Davanın önceki davanın konu ve sebebiyle aynı olduğu gerekçesiyle reddedilemeyeceğine ilişkin Danıştay Kararı
Tesis edilen yeni işleme karşı açılan Davanın önceki davanın konu ve sebebiyle aynı olduğu gerekçesiyle reddedilemeyeceğine ilişkin Danıştay Kararı
İstihdam fazlası personelden Araştırmacı olarak atananlara ilişkin Danıştay Kararı
İstihdam fazlası personelden Araştırmacı olarak atananlara ilişkin Danıştay Kararı
Adli ve idari hakimlik sınavında puanı en çok/ az artanlar, netler ve puan aralıklarına göre başarı
Adli ve idari hakimlik sınavında puanı en çok/ az artanlar, netler ve puan aralıklarına göre başarı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi personelinin seçimindeki sözlü sınavın yanlışlığı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi personelinin seçimindeki sözlü sınavın yanlışlığı
Eğitime %100 Destek Kampanyası ve Diyanet personeline getirilen zorunlu bağış uygulamasına ilişkin eleştiriler
Eğitime %100 Destek Kampanyası ve Diyanet personeline getirilen zorunlu bağış uygulamasına ilişkin eleştiriler
Şiir: Çok Değil Derdi Babam, Dört Yıl Sonra Memur Olacaksın
Şiir: Çok Değil Derdi Babam, Dört Yıl Sonra Memur Olacaksın